Switch to: uk
27 May 2017 17:57PM

ขนนกป้องกันโรคภูมิแพ้ เหมาะสำหรับบุในหมอนและเครื่องนอน

14 Feb 17 ,  ttistextiledigest
  • 0
ขนนกสำหรับบุนวมที่ถูกพัฒนาให้มีความนุ่มสูงและป้องกันโรคภูมิแพ้ โดยปกติแล้วขนนกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะถูกนำไปบุในผลิตภัณฑ์ทันทีโดยไม่ผ่านการล้างหรือคัดแยก ทำให้มีขนบางเส้นที่ยังเกาะติดกันอยู่ซึ่งทำให้วัสดุแบนตัว แต่การผลิตขนกนี้เริ่มจากการนำขนของนกน้ำมาคัดแยกตามน้ำหนัก ขนขนาดเล็กที่มีความนุ่มฟูกว่าจะถูกคัดไว้ใช้ นำไปล้างอย่างหมดจดจนไม่เหลือฝุ่นละอองหรือสารทำให้ระคายเคืองซึ่งเป็นสาเหตุของอาการแพ้ นำไปบุได้โดยไม่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ จากนั้นจึงถูกอบให้แห้งที่ความร้อน 104°C โดยอบแห้งครั้งละ 40 ปอนด์ เมื่อแห้งแล้วจึงนำไปเข้าเครื่องเป่าลมเย็นและกรองฝุ่น เพื่อเขย่าให้เศษฝุ่นที่ตกค้างอยู่หลุดออกจากขนนก เมื่อเย็นตัวลง จากนั้นขนนกจะถูกส่งไปยังผู้ประกอบการแต่ละแห่งเพื่อใช้บุในสินค้าชนิดต่างๆ วัสดุนี้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและได้รับเลือกเพื่อใช้ทำเครื่องนอนของโรงแรมชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ขนนกนี้เหมาะสำหรับบุในหมอนและเครื่องนอนสำหรับที่พักอาศัยและงานเชิงพาณิชย์

ขนนกสำหรับบุนวมที่ถูกพัฒนาให้มีความนุ่มสูงและป้องกันโรคภูมิแพ้ โดยปกติแล้วขนนกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะถูกนำไปบุในผลิตภัณฑ์ทันทีโดยไม่ผ่านการล้างหรือคัดแยก ทำให้มีขนบางเส้นที่ยังเกาะติดกันอยู่ซึ่งทำให้วัสดุแบนตัว

 

feather

 

แต่การผลิตขนกนี้เริ่มจากการนำขนของนกน้ำมาคัดแยกตามน้ำหนัก ขนขนาดเล็กที่มีความนุ่มฟูกว่าจะถูกคัดไว้ใช้ นำไปล้างอย่างหมดจดจนไม่เหลือฝุ่นละอองหรือสารทำให้ระคายเคืองซึ่งเป็นสาเหตุของอาการแพ้ นำไปบุได้โดยไม่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ จากนั้นจึงถูกอบให้แห้งที่ความร้อน 104°C โดยอบแห้งครั้งละ 40 ปอนด์ เมื่อแห้งแล้วจึงนำไปเข้าเครื่องเป่าลมเย็นและกรองฝุ่น เพื่อเขย่าให้เศษฝุ่นที่ตกค้างอยู่หลุดออกจากขนนก เมื่อเย็นตัวลง จากนั้นขนนกจะถูกส่งไปยังผู้ประกอบการแต่ละแห่งเพื่อใช้บุในสินค้าชนิดต่างๆ วัสดุนี้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและได้รับเลือกเพื่อใช้ทำเครื่องนอนของโรงแรมชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ขนนกนี้เหมาะสำหรับบุในหมอนและเครื่องนอนสำหรับที่พักอาศัยและงานเชิงพาณิชย์

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-105-7400หรือ www.materialconnexion.com/th